Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Kolbudy  sprawdź informacje Na Mapie gminy Kolbudy

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Kolbudy.

Mapa Geoportal Kolbudy

Dane urzędu

Urząd Gminy Kolbudyul. Staromłyńska 1Kolbudy, 83-050

Tel: 58 6910520

Fax: 58 6910558

Elektroniczna skrzynka podawcza: /6oe33f9rpc/skrytka

E-mail: sekretariat@kolbudy.pl

Powiat: gdański

Województwo: pomorskie

Numer TERYT gminy Kolbudy: 2204032

Witryna: www.kolbudy.pl

Władze lokalne: Wójt Andrzej Chruścickisekretariat@kolbudy.pl

Gmina Kolbudy w liczbach

Powierzchnia gminy Kolbudy*

83 km2

1752 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Kolbudy*

18 165 mieszkańców

402 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Kolbudy*

220 mieszkańców na km2

394 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Kolbudy

Geoportal Kolbudy prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Kolbudy

Jak powstał Geoportal gminy Kolbudy?

Geoportal Kolbudy powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Kolbudy, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Kolbudy umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Kolbudy

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Kolbudy?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Kolbudy;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Kolbudy;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Kolbudy;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Kolbudy;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Kolbud.
Informacje na Geoportalu Kolbudy

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Kolbudy?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Kolbudy;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Kolbudy;
 • Rejestr MPZP Kolbudy;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Kolbudy;
 • Mapa Topograficzna gminy Kolbudy;
 • Mapa Solarna gminy Kolbudy;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Kolbudy;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Kolbudy

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Kolbudy?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Kolbudy.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Kolbudy łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Kolbudach. W zależności od wybranej kompozycji mapy Kolbud zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Kolbudy, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Kolbudy oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Kolbudy. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Kolbud możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Kolbud. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Kolbudy. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Kolbudy.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Kolbudach.

  Geoportal gminy Kolbudy posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Kolbudy. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Kolbudach sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Kolbudy przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Kolbudach.

  W Geoportalu Kolbudy przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Kolbudy. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Kolbudach. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Kolbudy zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Kolbudy, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Kolbudy oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Kolbudy.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Kolbudy. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Kolbudy są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Kolbudy podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Kolbudy.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Kolbudach. W Geoportalu gminy Kolbudy udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Kolbudach wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Kolbudy.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Kolbudy. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Kolbudy dla mieszkańców

Geoportal Kolbudy jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Kolbudy. Na mapie Kolbud sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Kolbudy mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Kolbudy. Korzystając z map Geoportalu gminy Kolbudy w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Kolbudy są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Kolbudy dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Kolbudy dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

protokół zdawczo-odbiorczy

Czym jest protokół zdawczo-odbiorczy?

Przejdź do wpisu