Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Kolbudy  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Kolbudy

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Kolbudy.

Mapa Geoportal Kolbudy
Mapa z granicą gminy Kolbudy

Dane urzędu

Urząd Gminy Kolbudyul. Staromłyńska 1Kolbudy, 83-050

Tel: 58 6910520

Fax: 58 6910558

Elektroniczna skrzynka podawcza: /6oe33f9rpc/skrytka

E-mail: sekretariat@kolbudy.pl

Powiat: gdański

Województwo: pomorskie

Numer TERYT gminy Kolbudy: 2204032

Witryna: www.kolbudy.pl

Władze lokalne: Wójt Andrzej Chruścickisekretariat@kolbudy.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Kolbud

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Kolbudy to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Kolbudy na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Kolbud, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Kolbud, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Kolbud

Gmina Kolbudy w liczbach

Powierzchnia gminy Kolbudy*

83 km2

1752 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Kolbudy*

18 165 mieszkańców

402 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Kolbudy*

220 mieszkańców na km2

394 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Kolbudy

Geoportal Kolbudy prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Kolbudy, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Kolbudy.

Dostęp do danych Geoportalu Kolbudy

Jak powstał Geoportal gminy Kolbudy?

Geoportal Kolbudy powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Kolbudy, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Kolbudy.

Geoportal Kolbudy umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Kolbudy oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Kolbudy, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Kolbudy

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Kolbudy?

Informacje na Geoportalu Kolbudy

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Kolbudy?

Korzyści z Geoportalu Kolbudy

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Kolbudy?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Kolbudy.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Kolbudy łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Kolbudach. W zależności od wybranej kompozycji mapy Kolbud zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Kolbudy, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Kolbudy oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Kolbudy. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Kolbud możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Kolbud. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Kolbudy. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Kolbudy.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Kolbudach.

  Geoportal gminy Kolbudy posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Kolbudy. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Kolbudach sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Kolbudy przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Kolbudach.

  W Geoportalu Kolbudy przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Kolbudy. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Kolbudach. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Kolbudy zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Kolbudy, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Kolbudy oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Kolbudy.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Kolbudy. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Kolbudy są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Kolbudy podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Kolbudy.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Kolbudach. W Geoportalu gminy Kolbudy udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Kolbudach wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Kolbudy.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Kolbudy. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Kolbudy.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Kolbudy, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Kolbudy. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Kolbudy.

 • Zabytki w gminie Kolbudy

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Kolbudy. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Kolbudy oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Kolbudy.

 • Informacje o wyborach w gminie Kolbudy

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Kolbudy. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Kolbudy i wiele istotnych informacji.

Geoportal Kolbudy dla mieszkańców

Geoportal Kolbudy jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Kolbudy. Na mapie Kolbud sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Kolbudy mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Kolbudy. Korzystając z map Geoportalu gminy Kolbudy w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Kolbudy są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Kolbudy dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Kolbudy dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Przejdź do wpisu